~LCN~
Standard Kandungan Bagi Dunia Seni Visual telah dibahagikan kepada empat aras, iaitu :

1- Persepsi Kandungan
2- Aplikasi Seni
3- Ekspresi Kreatif
4- Apresiasi Seni Visual

Bagi Tahun 1 yang menjalankan KurikulumStandard Sekolah Rendah - KSSR), mata pelajaran Seni Visual mempunyai empat bidang dan setiap bidang terdapat hasil pembelajarannya masing-masing.