~LCN~
Objektif Tahunan
Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat:
1.        Menghargai keindahan alam cipaan Tuhan.
2.        Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan.
3.        Menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera.
4.        Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.
5.        Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
6.        Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat, dan selamat.
7.        Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri, dan bertanggungjawab.
8.        Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanak air.
9.        Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual.
10.      Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.   
0 Responses

Post a Comment