~LCN~
             
         
          Kali ini, saya menyampaikan topik menggambar. Saya memberi peluang untuk anak murid Tahun 1 melukis sebuah gambar dengan garisan dan mewarnakannya.

~LCN~
Objektif Tahunan
Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat:
1.        Menghargai keindahan alam cipaan Tuhan.
2.        Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan.
3.        Menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera.
4.        Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya.
5.        Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.